Hu! Hu! HUI Årets julklapp.

Varje år hittar HUI på vad som ska vara årets julklapp. Vad det blir är i princip taget ur luften, men den måste uppfylla endast ett, eller om gissaren har tur flera, av följande kriterier:

• Produkten ska vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse under året. (enligt personen som utser den)
• Produkten ska representera den tid vi lever i. (enligt personen som utser den)
• Produkten ska svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter. (spekulativ prognos från HUI)

Här är några förslag på årets julklapp som också uppfyller minst ett av HUIs kriterier:

Farmville pengar
KIVA donation.
Guld
Presentkort på utveckling av en egen iPhone-app gjord av indier.
Facebook-email-invite

*fyll gärna på med egna förslag*

This entry was posted in Svenska, Tomas Seo. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>